Prebieha načítanie

Prebieha načítanie

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) v súvislosti s Vernostným programom „Kaufland Card“ podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) v súvislosti s Vernostným programom „Kaufland Card“ podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Zákaznícky program spoločnosti Kaufland spočívajúci vo vernostnej karte „Kaufland Card“ je vlastný vernostný program spoločnosti Kaufland, do ktorého sa môžete prihlásiť, aby ste mohli využívať najrôznejšie výhody, ktoré tento program ponúka.  Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov Vám majú poskytnúť podrobné a transparentné informácie o spracúvaní a používaní Vašich osobných údajov v súvislosti s účasťou na vernostnom programe spoločnosti Kaufland „Kaufland Card“. Pre používanie internetových stránok www.predajne.kaufland.sk platia súčasne aj zásady ochrany osobných údajov uvedené na týchto internetových stránkach. Osobné údaje sú spracúvané najmä pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom spočívajúce v poskytovaní individuálnych ponúk s prihliadnutím na potreby Užívateľa. Vďaka vernostnej karte Kaufland Card Vám môžeme ponúkať individuálne služby. Tieto služby zahŕňajú okrem iného ponuky zostavené s osobitným zreteľom na Vaše potreby a priania, ponuky na účasť na výherných súťažiach, zbieranie vernostných bodov a špecifické zľavové ponuky a ďalšie špeciálne akcie, vrátane akcií u zmluvných partnerov spoločnosti Kaufland (ďalej len „Kaufland Card Partneri“) organizovaných podľa Podmienok pre využívanie vernostného programu používania „Kaufland Card“ spoločnosti Kaufland (ďalej len „Podmienky využívania“) pre užívateľov  Vernostného programu „Kaufland Card“ (ďalej len „Užívateľ(ia)“ alebo „Vy“).

Ako Užívateľ vernostného programu Kaufland Card môžete nakupovať na Online trhovisku; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nakupovať na Online trhovisku je možné aj bez predchádzajúcej registrácie vo Vernostnom programe Kaufland Card. Užívateľ, ktorý je členom vernostného programu Kaufland Card, sa pre účely nákupu na online trhovisku môže na Kaufland.sk online trhovisko prihlásiť rovnakými údajmi, ktoré použil pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card (t. j. e-mail/tel. číslo a heslo) a získať výhodnejšie možnosti nakupovania na tomto online trhovisku. Pri nákupe na Online trhovisku nie je možné zbierať a ani uplatňovať vernostné body „Online trhovisko“.Online trhovisko je služba, ktorej prevádzkovateľom je výlučne nemecká spoločnosť Kaufland eCommerce GmbH, pričom nakupovanie na Online trhovisku, vrátane spracúvania s tým súvisiacich osobných údajov, sa riadi samostatnými podmienkami, ktoré sú dostupné na: (https://www.kaufland.sk/i/legal/tc-customers/~26LEVy9TssxpgS0maITojQ) (ďalej len „Online trhovisko“).

So zákazníckym Kaufland Card kontom môžete nakupovať aj na Online trhovisku. Vo Vašom  zákazníckom Kaufland Card konte vidíte potom všetky údaje obsiahnuté vo Vašom profile na jednom mieste centrálne. To sa vzťahuje jednak na Vaše údaje, týkajúce sa Vašej účasti na vernostnom programe Kaufland Card, ale napr. aj na všetky transakčné údaje, týkajúce sa Vami uskutočnených  nákupov na Online trhovisku, ak sa takéto nákupy rozhodnete uskutočniť. Údaje sú však na pozadí od seba vedené oddelene, a to tak, že Kaufland eCommerce GmbH ako prevádzkovateľ Online trhoviska môže spracúvať len transakčné údaje, týkajúce sa Vami uskutočnených  nákupov na Online trhovisku, ale nie sú mu sprístupňované Vaše profilové údaje zo zákazníckeho konta Kaufland Card, ako napr. nákupná história v predajniach Kaufland alebo stav Vašich bodov.

Veríme, že tento vernostný program tvorí ďalšiu pridanú hodnotu, ktorú Vám radi poskytneme.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B,
IČO: 35790164
Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:  0800/15 28 35
E-Mail:  info@kaufland.sk

(ďalej ako „Kaufland“)

2. Registrácia

Pre účasť na vernostnom programe spoločnosti Kaufland prostredníctvom „Kaufland Card “ sa  vyžaduje jednorazová registrácia.  

Účasť je možná dvojakou formou. V prvom prípade si môžete stiahnuť Kaufland aplikáciu s názvom „Kaufland – Ponuka a viac“ (ďalej ako „Kaufland aplikácia“) a prejsť registračným procesom, pričom v takom prípade používate digitálnu kartu „Kaufland Card“. V druhom prípade sa môžete registrovať prostredníctvom zákazníckeho terminálu/tabletu pri Informačnom pulte v každom obchodnom dome Kaufland, kde Vám bude vydaná aj fyzická karta „Kaufland Card“, prípadne si môžete fyzickú kartu „Kaufland Card“ vziať domov a registrovať sa elektronicky prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke moj.kaufland.sk.   

2.1 Účasť na základe fyzickej karty

Ak chcete používať fyzickú kartu, obdržíte ju na Informáciách vo Vašom obchodnom dome Kaufland/ vo Vašej predajni Kaufland. Vaša registrácia bude v tomto prípade vykonaná prostredníctvom registračného formulára na internetových stránkach Kaufland alebo na Informáciách v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland. Naši pracovníci vám s registráciou radi pomôžu.

 

2.2 Účasť na základe digitálnej karty prostredníctvom Kaufland aplikácie

Alternatívne môžete používať aj digitálnu vernostnú kartu Kaufland Card, a to pomocou Kaufland aplikácie. Pre tento účel si musíte stiahnuť Kaufland aplikáciu a zaregistrovať sa v rámci tejto aplikácie v sekcii Kaufland Card.

2.3 Zriadenie zákazníckeho Kaufland účtu

Bez ohľadu na to, ktorú z týchto dvoch možností registrácie využijete, je postup, ktorý potom nasleduje, rovnaký. V rámci registrácie Vám bude založený zákaznícky Kaufland online účet (ďalej len „zákaznícky účet“) (bližšie pozri bod 3 Zásad ochrany osobných údajov Informácie pre dotknuté osoby, dostupných na https://www.predajne.kaufland.sk/ochrana-osobnych-udajov.html) a Vaša osoba bude uložená ako užívateľ vernostnej karty Kaufland Card.

3. Druh (povaha) osobných údajov

V rámci registrácie ukladáme ako povinné údaje pohlavie/oslovenie, Vaše meno a priezvisko, Váš dátum narodenia (k identifikačným účelom a pre účely overenia oprávnenia k účasti na programe), heslo, ktoré si osobne zvolíte (pre prihlásenie na internetových stránkach Vernostného programu Kaufland Card a pri vstupe do Kaufland Aplikácie do sekcie Kaufland Card), Vašu korešpondenčnú adresu (ulicu, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec a krajinu), a to pre účely identifikácie, pre účely zasielania výhier a pre účely generovania agregovaných (neobsahujúcich osobné údaje) geoinformačných dát v pseudonymizovanej forme, a pokiaľ udelíte súhlas podľa bodu 7 a 8 týchto zásad tak aj pre účely zasielania reklamy a špeciálnych ponúk) a Vašu e-mailovou adresu a/ alebo Vaše mobilné telefónne číslo (pre účely zasielania e-mailov/SMS týkajúcich sa stavu Vernostného programu a pre účely autentifikácie e-mailovej adresy, resp. mobilného telefónneho čísla prostredníctvom metódy double opt-in a potvrdenia registrácie); Vaše meno a priezvisko, ako aj Vaše telefónne číslo (ak ho uvediete v rámci registrácie) ukladáme aj preto, aby sme Vás oslovili v našej následnej elektronickej komunikácii napr. pre poslanie nákupnej poukážky, ak sa na nás ako náš zákazník telefonicky obrátite na  zákaznícku linku s podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) a poskytnete nám  svoju emailovú adresu.

Pri používaní zákazníckeho účtu zhromažďujeme údaje o predajni Kaufland, v ktorej nakupujete a o Vašich nákupoch, tj.  o zložení Vášho nákupného košíku, produkty, ktoré ste u nás zakúpili a v akom množstve a za akú cenu, dátum a čas Vášho nákupu a spôsob platby za Váš nákup (tj. hotovostný alebo bezhotovostný), vrátane údajov o Vašich nákupoch – t.j. nákupnej histórii na Online trhovisku ak nám takéto údaje prevádzkovateľ Online trhoviska poskytne, v súlade s podmienkami Online trhoviska, alebo sa rozhodnete pri nákupe na Online trhovisku zadať údaje, týkajúce sa Vašej účasti na vernostnom programe Kaufland Card,. Okrem toho zhromažďujeme pri používaní digitálneho nákupného zoznamu  údaje o druhu a rozsahu produktov, ktoré ste v príslušnom nákupnom zozname uložili, údaj o okamihu použitia, o zobrazených  a aktivovaných kupónoch,  o Vašich preferenciách v súvislosti s prehliadaním ponuky a o Vami zvolenej obľúbenej predajni Kaufland. Použitie karty Kaufland Card nám umožní vykonať analýzu Vašich aktivít týkajúcich sa využitia personalizovaných kupónov a takto Vám môžeme poskytnúť individualizované informácie a personalizované kupóny založené na takto vygenerovaných údajoch.

Pri používaní zákazníckeho účtu zhromažďujeme aj údaj o čísle Vaše karty Kaufland Card, o počte použití karty Kaufland Card za každý mesiac, o počte priemerných použití karty Kaufland Card za jeden deň,  o počte predajní Kaufland, kde bola Vaša karta Kaufland Card použitá, ako aj o obrate (hodnote Vášho nákupu), ktorý ste uskutočnili s Vašou kartou Kaufland Card. Použitie karty Kaufland Card nám umožní vykonať analýzu Vašich aktivít za účelom predchádzania Zneužitiu a odhaľovania Zneužitia Vašej karty Kaufland Card.

Bližšie informácie o predchádzaní Zneužitiu a odhaľovaní Zneužitia Vašej karty Kaufland Card nájdete v našich Podmienkach využívania.

V prípade, že použijete funkciu K Scan, spracúvame údaj o čísle Vašej karty Kaufland Card, zakúpených položkách, a ID transakcie.

Okrem toho zhromažďujeme informácie o verzii použitého operačného systému a o značke príslušného zariadenie.

4. Účel spracúvania osobných údajov

4.1 Účasť vo Vernostnom programe

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci účasti na Vernostnom programe spoločnosti Kaufland „Kaufland Card“ je vytvorenie väzby so zákazníkmi formou zbierania digitálnych vernostných bodov, ďalej starostlivosť o užívateľov programu formou personalizovaných informácií o ponukách a reklamných akciách, neustále zlepšovanie funkcionality a zaistenie bezproblémového využívania vernostnej karty „Kaufland Card“, ako aj prípadné poslanie nákupnej poukážky v nadväznosti na Váš podnet.

4.2 Personalizované reklamné ponuky a Zasielanie reklamných oznámení

Aby sme Vám mohli poskytnúť výhody plynúce z  karty Kaufland Card (z účasti na Vernostnom programe) a súčasne Vám mohli ponúknuť čo možno najlepšie individualizované ponuky v našich filiálkach a u našich Kaufland Card Partnerov, vrátane Online trhoviska, radi by sme Vás bližšie poznali. V tejto súvislosti, za predpokladu že nám udelíte predchádzajúci súhlas s analýzou Vašej nákupnej histórie v našich filiálkach a na Online trhovisku (v prípade že ste jeho zákazníkom) na účely personalizovaných reklamných ponúk, najprv zistíme, aké výrobky, akcie a služby by pre Vás mohli byť zaujímavé a relevantné. Vďaka tomu Vás budeme môcť napr. upozorniť na zľavové akcie Vašich obľúbených výrobkov, môžeme Vám ponúknuť osobitné cenové výhody a cielene Vás informovať v rámci jednotlivých sortimentných akcií o atraktívnych ponukách. Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracovávame a používame rad osobných údajov týkajúcich sa Vášho nákupného správania.

Nami zhromaždené osobné údaje môžu pomôcť vyvodiť závery ohľadne Vašich preferencií v oblasti výrobkov.

Avšak aj iné vyššie uvedené údaje môžu napovedať o Vašich potencionálnych produktových záujmoch. Na tieto účely zisťujeme možnú súvislosť medzi konkrétnym osobným údajom alebo viacerými osobnými údajmi a produktovými záujmami. Pre stanovenie tejto súvislosti využívame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sú Vaše osobné údaje porovnávané s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme vyvodiť, aké ďalšie výrobky a akcie, o ktoré prejavili záujem iní zákazníci so zrovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre Vás.

V prípade, že Užívateľ udelí popri prehlásení o účasti na Vernostnom programe voliteľne aj súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy (viď body 7 a 8), je ďalším účelom spracúvania osobných údajov informovanie Užívateľa o osobitných ponukách a komunikácia súvisiaca s Vernostným programom Kaufland Card ako napr. e-mailové správy v súvislosti s blahoželaním k narodeninám a informačné oznámenia prispôsobené individuálnemu spotrebiteľskému správaniu Užívateľa zasielané prostredníctvom sms, e-mailu, krátkych oznámení (push správy/push notifikácie z Kaufland Aplikácie), príp. prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.   

4.3 Geokódovanie adresy bydliska a tvorba  geoinformačných údajov

Vašu korešpondenčnú adresu (ulica, PSČ, obec a v rozsahu čísel domov najmenej 10 čísel domov, pseudonymizované segmenty čísel domov) spracúvame v pseudonymizovanej forme, a to za účelom vytvorenia agregovaných (neobsahujúcich osobné údaje) geoinformačných údajov, ktoré pomôžu v rozvoji podnikania spoločnosti Kaufland.

Geokódovanie adresy Vášho bydliska znamená priradenie súradníc X, Y každej adrese na súradnicovej sieti nad územím Slovenska. Táto súradnicová sieť sa skladá z oblastí (kvadrantov). Každý kvadrant má pritom, v závislosti od hustoty osídlenia príslušného regiónu, určitú veľkosť (napríklad 100 x 100m, 500 x 500m). Každý kvadrant je označený jedinečným číslom.

Prostredníctvom Vašej pseudonymizovanej adresy bude, po registrácii vo Vernostnom programe Kaufland Card, jednorazovo vygenerované číslo oblasti (kvadrantu), v ktorom sa nachádza táto ulica a segment čísiel domov a toto bude priradené Vášmu Kaufland Card kontu (tento proces sa nazýva „geokódovanie“).

Prostredníctvom geokódovania  tak budeme schopní agregovať  informácie o Užívateľoch a priradiť ich ku rôznym oblastiam (kvadrantom) a takto sa dozvedieť viac napríklad o našich odbytištiach, o úspechu reklamných opatrení, veľkosti obratu, ako aj o vplyve vonkajších faktorov (ako napríklad o otvorení filiálok iných účastníkov trhu, či o následkoch nepriaznivého počasia) na  Užívateľov a  nákupné správanie.

Za týmto účelom sa zhrnie napríklad celkový obrat všetkých, v jednom kvadrante bývajúcich Užívateľov, pričom bude nepretržite zabezpečené, že v jednom kvadrante býva minimálne sedem Užívateľov, a to za účelom zabezpečenia anonymity agregovaných výsledkov. Oblasti (kvadranty), v ktorých býva menej ako sedem Užívateľov sa nebudú jednotlivo vyhodnocovať.

 

4.4 Predchádzanie Zneužitiu karty Kaufland Card a profilovanie

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom predchádzania Zneužitiu a odhaľovania Zneužitia Vašej karty Kaufland Card (ďalej len „predchádzanie Zneužitiu“), ktorý zahŕňa aj profilovanie (viď bod 11). Našim cieľom je znížiť podvody tak, aby boli zľavy zachované pre Užívateľov Vernostného programu Kaufland Card a používanie karty Kaufland Card  sa obmedzilo na bežné nákupné správanie. Použitie Vašej karty Kaufland Card nám umožní vykonať analýzu Vašich aktivít a prijať primerané rozhodnutie. Bližšie informácie o tom, čo je to Zneužitie, o predchádzaní Zneužitiu, ako aj o právach spoločnosti Kaufland v prípade Zneužitia, nájdete v našich Podmienkach využívania.

4.5. Uloženie „digitálnych údajov o interakcii“ v zákazníckom konte Kaufland Card a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Ak ste nám udelili súhlas s používaním súborov cookies na sledovanie (bod 8 Zásady ochrany osobných údajov Informácie pre dotknuté osoby) na našich webových stránkach a/alebo v Kaufland aplikácii (bod 11 a nasl. Osobitných zásad ochrany osobných údajov pre Kaufland aplikáciu) a okrem toho nám udelíte aj Váš výslovný súhlas, tak budeme spracúvať Vaše údaje o používaní rôznych kanálov Kaufland (napr. v Kaufland aplikácii, na webovej stránke Kaufland pod predajne.kaufland.sk a moj.kaufland.sk, nakupovanie na Online trhovisku alebo zákaznícky terminál – online formulár), (ďalej len „digitálne údaje o interakcii“). Tento proces spracúvania údajov pozostáva z  priradenia digitálnych údajov o interakcii k Vášmu zákazníckemu kontu Kaufland Card, aby sme ich mohli používať a vyhodnocovať, spolu s históriou nákupov a inými profilovými údajmi na vytváranie personalizovaných kupónov a zákazníckych informácií (čo zahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania), vďaka čomu budeme schopní pre Vás vytvárať osobné  kupóny a zasielať vám informácie o programoch, ktoré budú ešte lepšie prispôsobené Vašim predpokladaným záujmom a potrebám.  

4.6. Funkcia K-Scan

V rámci Kaufland aplikácie alebo prostredníctvom mobilných skenovacích zariadení spoločnosti Kaufland môžete využiť funkciu K-Scan vo vybraných filiálkach spoločnosti Kaufland.  Ide o službu mobilného samoobslužného skenovania, ktorá Vám umožňuje, aby ste si tovar mohli počas svojho nákupu sami naskenovať. Tento postup nahrádza skenovanie Vašich nákupov na pokladni. Viac informácií o používaní K-Scan nájdete v Podmienkach využívania.

4.6.1 Použitie K-Scan

Za účelom sprístupnenia funkcie K-Scan Užívateľom sa pri využívaní funkcie K-Scan spracúvajú nasledovné osobné údaje, v súlade s Podmienkami využívania, prostredníctvom mobilných skenovacích zariadení spoločnosti Kaufland alebo Kaufland aplikácie:

-         číslo Vašej karty Kaufland Card
-         zakúpené položky
-         ID transakcie

Položky zakúpené pomocou K-Scan budú uložené na Vašom účte Kaufland Card a vyhodnocované v súlade s Podmienkami využívania a týmito zásadami.

4.6.2 Výpočet úrovne dôveryhodnosti

Aby sme zabránili určitému riziku zneužitia funkcie K-Scan, používame ako bezpečnostné opatrenie takzvanú úroveň dôveryhodnosti. Jedná sa o určitý algoritmus, ktorý nariadi pracovníkovi/pracovníčke pokladne vykonať náhodnú kontrolu alebo úplné skenovanie nákupného košíka. Preto sa môže stať, že aj napriek vlastnoručne vykonanému skenovaniu je potrebné opätovné skenovanie nákupu zo strany pokladníka/pokladníčky za predpokladu, že to systém pokladní nariadi pokladníkovi/pokladníčke. Samotná úroveň dôveryhodnosti je prepojená s Vašim číslom Kaufland Card.

Ak sa pri náhodných kontrolách zistí správanie Užívateľa, ktoré zakladá podozrenie z priestupku alebo trestného činu, je možné zistiť konkrétne osobné údaje, porovnaním  čísla Vašej karty Kaufland Card s údajmi, ktoré patria k zákazníckemu účtu Kaufland Card. Spoločnosť Kaufland si v takom prípade vyhradzuje právo podniknúť ďalšie právne kroky.

4.6.3 Podpora

Aby sme Vám mohli pomôcť s technickými problémami so zariadením použitým na skenovanie položiek , je možné použiť číslo Vašej karty Kaufland Card, aby sme porozumeli Vášmu skenovaniu alebo správaniu pri skenovaní.

4.6.4 Vyhodnotenie

Za účelom zistenia, ako si zákazníci osvojili používanie vlastného mobilného zariadenia a za účelom plánovania ponuky mobilných skenovacích zariadení, prebieha neosobné, statické hodnotenie správania pri skenovaní, najmä koľko Užívateľov využíva možnosť použitia vlastného mobilného zariadenia.

5. Právny základ spracovania osobných údajov

5.1 Účasť vo Vernostnom programe

V prípade základného členstva vo vernostnom programe Kaufland Card je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 5.2 Personalizované reklamné ponuky a Zasielanie reklamných oznámení

V prípade ak Užívateľ vyjadrí výslovný súhlas s analýzou jeho nákupnej histórie vrátane profilovania na účely personalizovaných reklamných ponúk  je právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov špecifický súhlas Užívateľa,  a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak okrem toho Užívateľ vyjadrí výslovný súhlas aj so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy, jedná sa tiež o špecifický súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý predstavuje právny základ pre takéto spracúvanie osobných údajov.

5.3 Geokódovanie adresy a tvorba  agregovaných  geoinformačných údajov

Právnym základom spracúvania korešpondenčnej adresy Užívateľa za účelom vytvorenia agregovaných (neobsahujúcich osobné údaje) geoinformačných údajov, ktoré pomôžu v rozvoji podnikania spoločnosti Kaufland je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu je daný záujmom na zlepšení prieskumu trhu, a to za dodržania predpisov o ochrane osobných údajov týkajúcich sa pseudonymizovania a anonymizovania.

5.4 Predchádzanie Zneužitiu karty Kaufland Card a profilovanie

Právnym základom spracúvania údaju o čísle (ID) karty Kaufland Card, o počte použití karty Kaufland Card za každý mesiac, o počte priemerných použití karty Kaufland Card za jeden deň,  o počte predajní Kaufland, kde bola karta Kaufland Card použitá, ako aj o obrate (hodnote Užívateľovho nákupu), ktorý Užívateľ uskutočnil s kartou Kaufland Card za účelom predchádzania Zneužitiu je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu je daný záujmom na predchádzaní Zneužitiu. Právnym základom profilovania (pozrite bod 11) je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu na profilovaní je daný záujmom na účely efektívnej analýzy a/alebo predvídania Zneužitia karty Kaufland Card, resp. Zneužitia účasti vo Vernostnom programe Kaufland Card.

5.5. Uloženie „digitálnych údajov o interakcii“ v zákazníckom konte Kaufland Card a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Právnym základom spracúvania vašich digitálnych údajov o interakcii, ich dodatočného ukladania vo Vašom konte Kaufland Card, a automatizovaného rozhodovania vrátane Vášho profilovania, je Váš výslovný súhlas, udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.6 Funkcia K-Scan

5.6.1 Použitie K-Scan

Právnym základom tohto spracúvania údajov je plnenie zmluvy (zmluvného vzťahu, na ktorom  je založená Vaša účasť vo vernostnom programe Kaufland Card) podľa článok  6 ods. 1 písm. b) GDPR.

5.6.2 Výpočet úrovne dôveryhodnosti

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu vyplýva zo záujmu, dať zákazníkovi k dispozícii funkciu skenovania pre optimalizovaný platobný proces, ako aj predchádzať prípadom zneužitia, príp. možnosti sledovania prípadov zneužitia funkcie K-Scan.

5.6.3 Podpora

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu vyplýva zo záujmu, aby sme zákazníkom mohli pri používaní zariadenia na skenovanie položiek ponúknuť primeranú technickú podporu.

5.6.4 Vyhodnotenie

Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem spoločnosti Kaufland v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Kauflandu vyplýva zo záujmu spoločnosti Kaufland na optimalizácii ponuky zariadení pre mobilné skenovanie.

6. Rozsah základnej účasti

Vernostné zľavy: Členovia programu získajú zľavy z cien najrôznejších akčných výrobkov či skupín tovaru alebo napríklad zľavové kupóny.

Digitálne vernostné body: Užívatelia môžu vďaka vernostnej karte „Kaufland Card“ zbierať digitálne vernostné body. Pre zbieranie vernostných bodov digitálnou formou musí Užívateľ naskenovať pri každej transakcii (platení) QR kód svojej digitálnej vernostnej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card. Nazbierané vernostné body budú Užívateľovi následne pripísané na jeho zákaznícky účet v Kauflande. Nazbierané body bude možné následne uplatniť prostredníctvom vernostnej karty Kaufland Card.

Užívatelia môžu zbierať vernostné body pre jednotlivé propagačné akcie/kampane, t.j. body neprepadnú po uplynutí obdobia stanoveného pre príslušnú propagačnú akciu, pre ktorú sa vernostné body zbierajú, ale je možné ich uplatniť aj pri budúcich propagačných akciách (pozri bod 4.3 Podmienok využívania). Rozhodnutie o tom, kedy, ako často a na aké obdobie je možné vernostné body zbierať pre jednotlivé propagačné akcie, je výlučne na Kauflande.

V rámci základnej účasti spracúvame a vyhodnocujeme Vaše uvedené osobné údaje na základe jednotlivých nákupov s použitím Kaufland Card aj na určenie, či ste splnili podmienky na vznik nároku na výhody a iné v rámci vernostného programu Kaufland Card ponúkané plnenia.

 

7. Súhlasy s analýzou nákupného správania Užívateľa s použitím automatizovaného spracúvania vrátane profilovania

7.1 Súhlas s analýzou nákupnej histórie Užívateľa na účely personalizovaných reklamných ponúk a rozšírené výhody programu.

V prípade súhlasu Užívateľa individuálne s použitím automatizovaného spracúvania vrátane Vášho profilovania vyhodnocujeme, a to na základe jednotlivých nákupov produktov s použitím Kaufland Card, osobné nákupné správanie Užívateľa  bližšie popísané v bode 4.2 Podmienok využívania. Pokiaľ nám udelíte tento súhlas aktivovaním funkcie personalizovaných ponúk , získate v zmysle bodu 4.2 Podmienok využívania viac informácií a ponúk k produktom a službám skupiny Kaufland, ktoré zodpovedajú Vašim nákupným a spotrebiteľským zvyklostiam  a predpokladaným záujmom odvodeným z tohto správania (napr. kupóny zohľadňujúce Vaše spotrebiteľské potreby a priania).

Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať resp. túto funkciu kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom príslušných nastavení v Kaufland aplikácii prípadne vo Vašom profile na stránke moj.kaufland.sk alebo na zákazníckom termináli na predajni.

7.2      Súhlas s analýzou digitálnych údajov o interakcii Užívateľa na účely personalizovaných kupónov a zákazníckych informácií

V prípade výslovného súhlasu Užívateľa ďalej individuálne s použitím automatizovaného spracúvania vrátane Vášho profilovania vyhodnocujeme osobné nákupné správanie Užívateľa  bližšie popísané v bode 4.2 Podmienok využívania, na základe priradenia Vašich digitálnych údajov o interakcii  k Vášmu zákazníckemu kontu Kaufland Card,  spolu s  históriou nákupov a inými Vašimi profilovými údajmi, na vytváranie ešte lepších personalizovaných kupónov a zákazníckych informácií.

Pokiaľ nám udelíte tento výslovný súhlas aktivovaním v Kaufland aplikácii, cez zákaznícky terminál alebo na stránke moj.kaufland.sk , získate v zmysle bodu 4.2 Podmienok využívania personalizované informácie a ponuky k produktom a službám skupiny Kaufland, ktoré ešte lepšie zodpovedajú Vašim nákupným a spotrebiteľským zvyklostiam  a predpokladaným záujmom odvodeným z tohto správania, na základe vašej histórie nákupov, vašich kmeňových údajov (napr. pohlavie a vek) (napr. personalizované kupóny zohľadňujúce Vaše spotrebiteľské potreby a priania).

Tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať alebo zmeniť, s účinnosťou do budúcnosti, a to prostredníctvom príslušného nastavenia vo vašom zákazníckom konte Kaufland Card, bez toho, aby to ovplyvnilo Vaše zákaznícke konto Kaufland alebo Vašu inú účasť na Vernostnom programe Kaufland Card.

8. Súhlas s reklamnými oznámeniami

Vopred by sme Vás chceli upozorniť, že účasť na Vernostnom programe Kaufland Card je možná bez súhlasu so zasielaním reklamných oznámení. Pokiaľ nám Užívateľ udelí súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklám, získa viac informácií a ponúk o produktoch a službách skupiny Kaufland.

Pokiaľ nám udelíte súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy, vyjadrujete súhlas s tým, že Vám môžeme na základe vytvoreného užívateľského profilu zasielať individuálne ponuky, aktuálne informácie o Kauflande a predajniach Kaufland, ako aj informácie o výhodách plynúcich z členstva vo vernostnom programe Kaufland Card (napr. kupóny), a to priamou marketingovou cestou ako napr. e-mailom, formou SMS a / alebo vo forme krátkych oznámení (InApp push oznámenia), alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Okrem toho zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že Vás môžeme informovať e-mailom o modernizácii predajne, ktorú ste si vybrali ako preferovanú predajňu, ďalej že Vám môžeme zvolenou priamou marketingovou cestou zablahoželať k narodeninám a že môžeme prepojiť Váš zákaznícky profil alebo Váš profil odberateľa newslettru s údajmi   z vernostného programu Kaufland Card a informovať Vás o novinkách a nových ponukách spoločnosti Kaufland, ako aj u našich partnerov, vrátane Online trhoviska. Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom príslušných nastavení v aplikácii Kaufland. V takom prípade bude priamy marketing vykonávaný na základe súhlasu bezodkladne zastavený bez toho, aby došlo k automatickému výmazu či ukončeniu Vášho zákazníckeho účtu v spoločnosti Kaufland.

9. Príjemca / kategórie príjemcov

Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland a v prípade, ak náležite umožníte zhromažďovanie údajov o Vašej nákupnej histórii, tak tieto údaje môžeme využiť za účelom vytvorenia pre Vás personalizovaných kupónov a zákazníckych informácií, ktoré si môžete uplatniť aj pri nákupe na Online-trhovisku. V súvislosti s predchádzaním Zneužitiu, sme ako sprostredkovateľa poverili inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland so sídlom v Nemecku.

Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom ďalších nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 GDPR.

Vaše osobné údaje však môžu byť poskytnuté orgánom verenej moci ak sú takéto údaje potrebné na účely konania o priestupkoch, trestného konania, alebo plnenia zákonom určených úloh týchto orgánov verejnej moci (napr. pre plnenie úloh Policajného zboru SR určených zákonom o Policajnom zbore v platnom znení).

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť časť Vášho podnetu na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude Váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s Vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj Vaše osobné údaje, budeme Vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame Vás o udelenie príslušného súhlasu.

Agregované geoinformačné údaje budú spracúvané  len v pseudonymizovanej forme. Avšak priradenie konkrétneho Užívateľa  a jeho  transakcií a profilových dát je  povolené len príslušnému oddeleniu, ktoré je zodpovedné za vernostný program Kaufland Card. Ostatným oddeleniam Kauflandu nie je umožnený prístup k osobným profilovým údajom. Tieto oddelenia obdržia, za vyššie uvedeným účelom, len agregované anonymné údaje z jednotlivých oblastí (kvadrantov), a to bez možnosti  ich priradenia k jednotlivým Užívateľom .

10. Profilovanie a Automatizované spracúvanie vrátane Vášho profilovania

10.1 Profilovanie znamená zhromažďovanie informácií o Užívateľovi (alebo skupine Užívateľov) a vyhodnotenie ich charakteristík alebo vzorcov správania s cieľom umiestniť ich do určitej kategórie alebo skupiny, najmä na účely analýzy a/alebo predvídania Zneužitia karty Kaufland Card.

Kaufland v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely predchádzania Zneužitiu využíva profilovanie, a to najmä na efektívnu analýzu okruhu údajov o karte Kaufland Card a údajov o jej použití, z hľadiska naplnenia kritérií pre identifikovanie Zneužitia karty Kaufland Card. Nepoužívame automatizované rozhodovanie, nakoľko spoločnosť Kaufland sa prostredníctvom svojich zamestnancov vždy individuálne rozhodne na základe analýzy získanej profilovaním, či a v akom rozsahu uplatní svoje práva upravené v Podmienkach využívania. Ďalšie informácie o použitom postupe a význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania nájdete v našich Podmienkach využívania (najmä čl. 6 Vaše povinnosti a Predchádzanie zneužitiu/podvodu a čl. 8 Výpoveď, vymazanie).

10.2 V prípade automatizovaného spracúvania vrátane Vášho profilovania použitý postup spracúvania údajov pozostáva z priradenia digitálnych údajov o interakcii k Vášmu zákazníckemu kontu Kaufland Card, aby sme ich mohli používať a vyhodnocovať, spolu s históriou nákupov a inými profilovými údajmi na vytváranie personalizovaných kupónov a zákazníckych informácií.

Význam: Vďaka uvedenému budeme schopní pre Vás vytvárať osobné  kupóny a zasielať Vám informácie o programoch, ktoré budú prispôsobené Vašim predpokladaným záujmom a potrebám.

Predpokladané dôsledky: Dôsledkom spracúvania osobných údajov je tak vytváranie individuálnych kupónov a informácií o programoch, pre lepšie a výhodnejšie nakupovanie v predajniach Kaufland a na Online trhovisku.

Ako Užívateľ máte podľa čl. 22 ods. 3 GDPR právo na ľudský zásah zo strany Kauflandu do takéhoto spracúvania, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo namietnuť poskytnutú personalizovanú ponuku kupónov a informácií.

V prípade Vašich otázok, vyjadrenia Vášho stanoviska či námietky voči poskytnutej ponuke, sa môžete obrátiť na bezplatnú zákaznícku linku 0800 152 835 alebo mailom na info@kaufland.sk

Tieto práva môže Užívateľ uplatniť voči poskytnutej ponuke námietkou proti skutočnosti, že rozhodnutie bolo založené výhradne na automatizovanom spracovaní, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia ponuky.
Námietka bude preskúmaná pracovníkom Kauflandu v lehote 30 kalendárnych dní. Využitím ponuky sa Užívateľ vzdáva práva sa proti tejto forme rozhodnutia následne namietať.

11. Doba uloženia / kritéria pre stanovenie doby uloženia:

Osobné údaje Užívateľov vymažeme alebo anonymizujeme, a to ihneď potom, ako prestanú byť pre účely, pre ktoré ich v zmysle vyššie uvedených ustanovení spracúvame, nevyhnutné. V zásade platí, že osobné údaje Užívateľov (meno, adresa, iné profilové údaje, kontaktné údaje atď.) uchovávame po dobu účasti na vernostnom programe Kaufland Card, a to za účelom plnenia zmluvy (zmluvného vzťahu, na ktorom  je založená Vaša účasť vo vernostnom programe Kaufland Card). Transakčné údaje, týkajúce sa Užívateľom uskutočnených  nákupov budú anonymizované po uplynutí 36 mesiacov.

Vaše osobné údaje získané a spracúvané v rámci registrácie, členstva a účasti na programe zostávajú uložené po dobu trvania Vášho členstva vo Vašom zákazníckom účte.

Máte možnosť kedykoľvek Vaše členstvo ukončiť a tým iniciovať výmaz, resp. anonymizáciu údajov, ktoré boli v rámci zákazníckeho programu spoločnosti Kaufland týkajúceho sa vernostnej karty „Kaufland Card“ uložené. Vaše osobné údaje na účely predchádzania Zneužitiu zostávajú uložené po dobu 90 dní od posledného kroku, a v prípade ak nie sú vykonané žiadne kroky, 90 dní od vyhotovenia jednotlivej správy o podvodoch. Pokiaľ sa Vaše zákaznícke číslo používa na účely podpory ( v zmysle bodu 4.6.3 zásad) bude  uložené po dobu 90 dní od spracovania Vašej žiadosti o podporu.  

V prípade, ak bude Užívateľ neaktívny a nebude využívať svoje členstvo vo vernostnom programe Kaufland Card po dobu viac ako 24 mesiacov, upozorníme ho v primeranej lehote na blížiaci sa výmaz jeho osobných údajov na možnosť ukončenia členstva Užívateľa vo vernostnom programe Kaufland Card z našej strany. V takom prípade môže Užívateľ zabrániť výmazu svojich osobných údajov ako aj ukončeniu členstva v programe, a to opätovným použitím svojej digitálnej alebo fyzickej karty Kaufland Card v obchodnom dome Kaufland alebo na Online trhovisku.

Odhlásiť sa z programu je možné prostredníctvom Kaufland aplikácie. Užívateľ fyzickej karty Kaufland Card sa môže odhlásiť z programu na internetových stránkach Kauflandu  moj.kaufland.skalebo na termináloch umiestnených v obchodných domoch Kaufland alebo zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@kaufland.sk . Všetky osobné údaje budú v takom prípade následne nenávratne vymazané, resp. anonymizované.

Pokiaľ dôjde k ukončeniu účasti na vernostnom programe zo strany Užívateľa, všetky osobné údaje týkajúce sa užívateľských účtov Kaufland Card a získané v súvislosti s vernostným programom (ako napr. nákupná história, ešte zostávajúce vernostné body, príp. účasť na výherných hrách, obraty), s výnimkou osobných údajov uložených v zákazníckom konte Kaufland(užívateľské meno a heslo) budú anonymizované, resp. vymazané.

Zákaznícke konto  Kaufland, samo o sebe, zostane zachované, a to až do jeho osobitného výmazu prostredníctvom Užívateľa, s cieľom umožniť mu prihlásiť sa do Kaufland aplikácie, na webovské stránky Kaufland a pre využívanie ďalších služieb.

12. Šifrovanie

Prijímame rôznorodé technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili vaše osobné údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku Vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

13. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 GDPR)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 GDPR).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prináleží vám právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

14. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-Mail:  dataprotection@kaufland.sk

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. 6. 2023.