Prebieha načítanie

Prebieha načítanie

Tiráž

Zodpovednosť za propagáciu ponúk predajní a informácií o nich na stránke www.predajne.kaufland.sk

Spoločnosť:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
Telefón: 0800/15 28 35
E-mail: info@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom:
Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35790164, DIČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B. Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Upozornenie na Compliance - porušenia

Ak máte záujem oznámiť Compliance - porušenia alebo máte otázky k téme Compliance týkajúce sa Kauflandu, môžete sa obrátiť prostredníctvom pošty alebo e-mailu na našu Compliance-manažérku alebo na dôverných právnych zástupcov, prípadne môžete využiť náš on-line oznamovací systém.

Prevádzkovateľ stránky kaufland.sk a zmluvná strana pre online trhovisko

Spoločnosť:

Kaufland Marktplatz GmbH
Sídlo: Stiftsbergstraße 1,
2 Neckarsulm

(TOTO NIE JE ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU)

Registračný súd Amtsgericht Stuttgart, registračné číslo: HR B 774318

Poštová adresa:

Kaufland Marktplatz GmbH

c/o Kaufland Marktplatz GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln

(TOTO NIE JE ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU)

IČ DPH: DE340451093
GLN: 4099537000009

Informácie k riešeniu sporov online:

Podľa platných právnych predpisov sme povinní informovať spotrebiteľov o existencii európskej platformy pre riešenie sporov online (ODR). Slúži ako jednotný bod pre obchodníkov a spotrebiteľov na mimosúdne urovnávanie sporov. Za založenie tejto platformy je zodpovedná Európska komisia a nájdete ju na nasledujúcej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Upozorňujeme, že sa nepodieľame na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou v súlade s nemeckým zákonom o riešení spotrebiteľských sporov (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG).

Ak máte záujem zaslať Compliance podnet, či urobiť oznam relevantný z pohľadu Compliance, alebo máte otázky k tejto téme týkajúce sa online trhoviska, použite prosím nasledovný kontakt: compliance@kaufland.com. Podnety, dopyty a oznamy týkajúce sa online trhoviska, ktoré nie je prevádzkované spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s., budú bez ďalšieho kontaktu s Vami postúpené na príslušné odborné oddelenie spoločnosti Kaufland Marktplatz GmbH.

Kontakt na online trhovisko:

Formulár: Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formuláru

E-mailimpressum@kaufland-online.de

Fax: 0221/56 79 73 78

Potrebujete poradiť? https://www.kaufland.sk/help/marketplace/

Konatelia spoločnosti:

Rolf Schumann
Gerald Schönbucher
Claudia Bolten